Uitsluitingscriteria bij coaching

Ik bied diverse individuele diensten (coaching, training, begeleiding & ondersteuning) aan jeugdigen en volwassenen, privé en zakelijk. In sommige gevallen kan het voorkomen dat ik niet de juiste coaching, begeleiding of ondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de vraag te zwaar, te complex of van medische aard is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteer ik de volgende uitsluitingscriteria.

Aan de volgende cliënten kan ik geen ondersteuning bieden:

  • Crisisgevoelige cliënten. Ik heb geen crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) specialist of huisarts.
  • Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis.
  • Cliënten met verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit).
  • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag. Dit verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Dit vraagt om expertise die ik niet in huis hebben.
  • Cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis.
  • Cliënten met een psychotische stoornis.
  • Cliënten met een ernstige eetproblematiek.
  • Cliënten met een IQ onder de 80.
  • Cliënten met ernstige stemmingstoornissen, zoals een bipolaire stoornis.

Uw huisarts kan je doorverwijzen naar een instelling die u passende zorg en ondersteuning kan bieden.


Let op: dit betreft de uitsluitingscriteria voor de cliënten.

Ik coach, begeleid en ondersteun wel de ouders, verzorgers, familie en zakelijke omgeving van de cliënten, ondersteunend aan de cliënten.