Mijn relaties en referenties zijn voornamelijk ambitieuze, onafhankelijk denkende beslissers die onderscheid maken tussen opinies en realiteiten. Met een hoog verantwoordelijkheid gevoel en staan open voor ideeën en visies van anderen, met het creëren van waarden als hoogste doel.

Ik streef continue naar opdrachten waarbij mijn betrokkenheid een aantoonbare ‘long-term’ meetbare meerwaarde kan zijn. Uitdagingen en opdrachten waarbij ik een ‘positive & sustainable-footprint’ kan (en mag) achterlaten.


“Transparant, met een stevig gevoel van eigenwaarde en gaat conflicten niet snel uit de weg. Sterk als eindverantwoordelijke met een gevoel voor onderlinge verhoudingen en belangen. Een people-manager, proactief en doelgericht.” 
– Niu Mao Rong, IHI Group –


Werkzaam en betrokken, Intra- & entrepreneurial, bij opdrachtgevers en organisaties zoals (o.a.)

logo dec 2018.001

Mijn netwerk bestaat uit vernieuwers, ondernemers, bedrijven, investeerders, NGO’s en beleidsmakers. In een persoonlijk onderhoud deel ik graag (en met veel trots) wat ik, voor wie en wanneer een klus heb geklaard, en brengen u eventueel met hen in contact.


“Mark has the power to inspire and the ability to assemble a strong team. With his agile decision-making skills, combined with his business knowledge and how he acts as people manager he was able to solve several challenges for us over the past decades. By understanding and embracing science and new technology he is capable of putting it all together…”
– Yotaro Kobayashi, Fuji Xerox –


Ik ontwikkel, samen met een klein hecht internationaal team van profs, oplossingen voor sociale, culturele of milieu gerelateerde kwesties. Full-scale inclusief financiering en implementatie binnen een breed scala van organisaties, die variëren in grootte, doelstellingen en overtuigingen. Bewust omgaan met wat we doen, maar vooral hoe en waarom we dingen doen.

Ondertussen heb ik meer dan 25 jaar ervaring in het managen en besturen van sustainable, science en technologische initiatieven met als uitgangspunt Corporate Social Responsibility & Social Entrepreneurship.


entrepreneur & founding partner van o.a.
NijnnoVision en FutureSolve

Binnen mijn initiatieven zijn ons bewust dan MVO of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wel een erg breed begrip is geworden. Wij zijn dan ook van mening de som van ons gedrag bepaalt of wij uiteindelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord hebben ondernomen.

Stichtingen, verenigingen, social enterprise’s, keurmerken en geweldige visies bepalen niet of het beoogde doel wordt gehaald. Het is het gedrag van het bestuur of directie. Gelukkig is tegenwoordig een goede sociale controle, sterke social media en een overdaad aan regels en kaders om de initiatieven onder controle te houden.

Samen hanteren wij het volgende statement:
“Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.”
Wij gaan onze eigen weg. Veel van onze opdrachten komen voort uit goede initiatieven of goede doelen. Hiervoor hanteren we dan ook andere voorwaarden en tarieven. We ondersteunen tegen kostprijs en maken dit mogelijk met de winst die we verkrijgen uit commerciële opdrachten. In sommige gevallen participeren of financieren we mee.