De kracht van het willen

Tipoerna was een jongeling van 16 jaren uit Domba, gelegen in oost Tibet. Zijn vader was een welgestelde boer en de plannen voor een aanstaand huwelijk waren al in volle gang. Tipoerna was voorbestemd het familiekapitaal over te nemen en zijn vaders rol in de toekomst over te nemen. Tipoerna zelf had andere plannen. Vlakbij, aan de oostkant van de landerijen stond het Lum Dunga Klooster. Een klein klooster met 20 monniken die altijd vrolijk waren. Tipoerna had vriendschap gesloten met Lama Kisanda, een oude man die niet zelf meer kon lopen en daar hielp Tipoerna hem dan bij. Tegen Kisanda durfde de jongeling zijn dromen te vertellen. Hij wilde de wereld intrekken om spirituele kennis op te doen. Hij wilde niet trouwen, niet het familiekapitaal overnemen en geen boer worden. Kisanda vertelde na een jaar deze verhalen aangehoord te hebben over Sri Tunmpi, een yogi die in centraal Tibet woonde en soms jongelingen aannam om deze op te leiden. Uiteindelijk besloot de jongen van huis weg te keren, en Tunmpi te bezoeken. Na een reis van twee maanden kwam de jongeling in het dal waar Sri Tunmpi huisde. Om er achter te komen wat voor man Tunmpi was, vroeg hij de plaatselijke verkoper wat hij moest doen om in de gunst van de yogi te komen. “Koop jezelf nieuwe kleren en een band voor je haar. Was je en koop een ceremonieel kleed voor de yogi.” De volgende morgen ging hij op weg. Echter aangekomen bij de yogi, toonde deze geen enkele interesse in de jongen. Teleurgesteld trok deze weer naar het pension waar hij verbleef en bekommerde zich bij de vrouwe des huizes. “Weet je wat je moet doen,” zei de vrouw, “je moet hem laten zien dat je uit een welgestelde familie komt. Schenk hem een geit, een os en een zak tsampa (gemalen gerst), dan zal hij je wel aannemen.”

De volgende dag ging de jongeling met zijn giften wederom op weg. Maar weer toonde de yogi geen enkele interesse. En weer keerde de jongen somber terug. Eenmaal thuis beklaagde hij zich bij een paar andere gasten. “Weet je wat je moet doen,” zeiden deze, “je moet laten zien dat je een belezen figuur bent. Dat je al een heel eind op weg bent, dat je van veel dingen afweet.”

Maar ook de volgende morgen was de yogi niet geïnteresseerd naar de intellectuele redevoeringen van de jongen. En ook die dag daarop gaf de yogi geen krimp toen de jongeling hem een uitgebreide maaltijd serveerde, en ook toen hem verteld werd dat de jongen veel arme mensen een aalmoes gegeven had, bleef Sri Tunmpi in diepe meditatie.

Na weken proberen gaf de jongeling het op. Hij pakte zijn spullen om naar het ouderlijk huis te gaan. Hij zou de wens van zijn vader accepteren. Hij had het geprobeerd, maar verloren. Op de dag van vertrek, hoorde Tipoerna zijn naam roepen. Hij keek om en was verbaasd Lama Kisanda te zien. Geholpen door vier novicen deed de Lama een laatste pelgrimage naar Lhasa.  “En hoe gaan de vorderingen bij de geliefde Goeroe,” lachte de Lama.

Toen deze de verhalen van de jongeling hoorde moest hij nog harder lachen tot verbazing van zijn jonge vriend.  “Dus als ik het goed begrijp heb je de yogi laten zien dat je goed kan koken, dat je rijk bent, dat je smaak voor mooie kleren hebt en dat je wat boeken hebt gelezen. Maar heb je de yogi ook verteld waarom je zelf meester wilt worden?” Toen zag de jongen in dat hij dom was geweest.

Alleen de intentie van het waarom zal een meester overhalen een jongeling als zijn leerling aan te nemen.

You must be in business

A man in a hot air balloon is lost. He sees a man on the ground and reduces height to speak to him.
“Excuse me, can you tell me where I am?”
“You’re in a hot air balloon hovering thirty feet above this field,” comes the reply.
“You must work in Information Technology,” says the balloonist.
“I do,” says the man, “How did you know?”
“Well,” says the balloonist, “Everything you told me is technically correct, but it’s no use to anyone.”
“You must be in business,” says the man.
“I am,” says the balloonist, “How did you know?”
“Well,” says the man, “You don’t know where you are, you don’t know where you’re going, but you expect me to be able to help. You’re in the same position you were before we met, but now it’s my fault.”

Restart your business

cropped-mark-nijenhuis-c2a9Ondersteuning en houvast in tijde van verandering en onzekerheid; continuïteit en toekomstgericht. Ik loods jou en je organisatie door elke crisis:

– de herstart van je business; maak je organisaties klaar voor de toekomst, zodat je wendbaar en veerkrachtig blijft in een tijd waarin oprechte waarde bepalend is.

– optimalisatie en efficiëntie; vanuit een nieuw nul-punt opnieuw naar je organisatie, processen en procedures kijken om hierna klaar te zijn voor de toekomst.

– versneld terugbetalen van opgelopen schuld of andere financiële verplichtingen; Op basis van een gedegen stappenplan behalen we doelstellingen en creëren we samen lucht.

– blijvend of incidenteel online samenwerken; het nieuwe normaal voor collega’s en uw klanten. Op naar de juiste tools en fysieke oplossingen die goed en laagdrempelig je core business ondersteunen.

Ik praat niet over kosten maar over kansen….
+31617000017