online-life anno 2021

Noodzaak, gemak, efficiënt, veilig, de nood een deugd? Voor een beetje efficiëntie kan je zakelijk, en steeds vaker ook privé, niet meer zonder een eigen selectie binnen de beschikbare online tools en app's die anno 2020/'21 beschikbaar zijn. Veel zijn ondertussen sterk doorontwikkeld en bieden een stabiele oplossing ondersteunend aan je activiteiten en drukke bestaan.

De kunst van het bewust bezwangeren van een doelgroep met, door AI aangeleverde gemanipuleerde, stellingen en conclusies.

De kunst van het bewust bezwangeren van een doelgroep met, door AI aangeleverde gemanipuleerde, stellingen en conclusies. Nieuwe technologieën bieden altijd meer dan abstracte ideeën en hypothetische toepassingen. Nieuwe technologieën bieden ook altijd nieuwe kansen voor kwaadwilligen. Zo ook bij Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en zelfs Deep Learning (DL). Manipulaties door het bewust aanbieden van onjuiste, onnauwkeurige en incomplete (bron-)data, bewegingen, vervalsingen en conclusies. Hoe is dit, anno 2019, te voorkomen? Initiatieven om te komen tot beleid en regelgeving met betrekking tot het digitaal ondertekenen van e-mails, berichten op social media, documenten, afbeeldingen, video's en zelfs telefoontjes is meer dan noodzakelijk. Dat de eerste stappen al voorzichtig worden gezet is hoopvol. Het is een feit dat internationaal er van een digitale wetgeving nog geen sprake is.