Y is spel

Als A gelijk is aan succes, dan is de formule: A = X + Y + Z. X is werk, Y is spel. Z betekent zwijgen. Albert Einstein

waste your time

Time = life; therefore, waste your time and waste of your life, or master your time and master your life. - Alan Lakein