You must be in business

A man in a hot air balloon is lost. He sees a man on the ground and reduces height to speak to him. "Excuse me, can you tell me where I am?" "You're in a hot air balloon hovering thirty feet above this field," comes the reply. "You must work in Information Technology," says the…

Project & Organisatie Therapie

Project Therapie is een ‘behandelmethode’ voor Projecten, Programma’s en Projectportfolio’s die niet (meer) onder controle zijn. De Organisatie Therapeut is gespecialiseerd in het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken.

Pluk de dag….

Wanneer verleden en de toekomst illusies zijn die alleen in het heden bestaan, dient het verleden om ervan te leren en de toekomst om naar uit te kijken. Verleng dan ook nooit het verleden en nodig de toekomst niet uit. Maar wie zich het verleden niet herinnert is gedoemd het opnieuw te beleven. Als je…

Computers….

Computers must be female. No one but the creator understands their internal logic.  The native language they use to communicate with other computers is incomprehensible to everyone else.  The message "Bad command or file name" is about as informative as, "If you don't know why I'm mad at you, then I'm certainly not going to…